VÝROBNÍ A SKLADOVÝ AREÁL – FEHRER LIBEREC, závod 02

 • Investor:
  Fehrer Bohemia, s.r.o.
 • Typ stavby:
  Průmyslové stavby
 • Termíny:
  3/2018 - /2020
 • Výkony:
  Studie DÚR, Dokumentace SP a změna stavby před dokončením, DPS Řízení projektu, Cenový management, Výběr dodavatele, Technický dozor Autorský dozor
 • Umístění stavby:
  Liberec, ČR

Přístavba skladové haly ke stávajícím objektům. Skladová technologie – regálové zakladače.
Rozšíření manipulačních ploch, parkoviště, opěrné stěny, propustky a vrátnice.
Zastavěná plocha: 4.360 m2.
Přestavba stávající skladové haly na výrobní –změna užívání. Instalace rozvodů NN, EPS, SHZ,
VZT, ZTI, ÚT a MaR. Instalace nového kotle pro vytápění. Realizace systému TOTAL STOP.
Instalace nových světlíků. Výstavba nového hygienického zázemí, nové kompresorovny a nového vstupu.
Zastavěná plocha: 3.900 m2.

 

Galerie: